Dyskusyjne Kluby Książki

 

    

Działalność Dyskusyjnych Klubów Książki wpisana jest w program promocji czytelnictwa Tu Czytamy! Honorowy patronat przyjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizację powierzył Instytutowi Książki. DKK są miejscem rozmowy o książkach, wymiany poglądów literackich i konfrontacji gustów. Skupiają różnorodne grupy użytkowników, których łączy wspólna pasja – czytanie książek, a okazja do rozmowy wielokrotnie stanowi przedłużenie lektury. Organizacyjnie samodzielne, ściśle współpracują z koordynatorem wojewódzkim.
Więcej na … http://www.instytutksiazki.pl

W Łodzi i województwie o DKK … http://www.wimbp.lodz.pl
W bibliotekach poleskich DKK działają w pięciu filiach: