Linki

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty http://www.mbpb.lodz.pl/
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna http://www.mbpg.lodz.pl/
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie http://www.mbplp.lodz.pl/
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście mbps.lodz.pl/index.php/19-internet
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew http://www.mbpwidzew.pl/
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego http://irys.uni.lodz.pl/library/
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej http://bg.p.lodz.pl/
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi http://www.pbw.lodz.pl/

Związek Sybiraków Oddział w Łodzi http://www.sybiracy.wckp.lodz.pl/
Dzieci w Łodzi http://www.dzieciwlodzi.pl/
Czytam po polsku http://www.czytampopolsku.pl/
EBiB http://ebib.oss.wroc.pl/
Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl/
SBP Okręg Łódzki http://bg.p.lodz.pl/~sbplodz/kola_o_lodzki.html
Urząd Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/index.php
Kot Piotrek http://kotpiotrek.pl/index.html
Instytut Książki http://www.instytutksiazki.pl/
Czytelnia http://czytelnia.onet.pl/
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego http://www.mkidn.gov.pl/
Polska Izba Książki http://www.pik.org.pl/
Polska Sekcja IBBY http://www.ibby.pl/
Baza Biogramów http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy/?c=html&a=index