Zbiory

Zbiory mają charakter uniwersalny, należą do nich publikacje wydane po roku 1945 i współczesne. Podstawę stanowi zbiór literatury pięknej w tym także literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem książek-zabawek dla najmłodszych czytelników.

Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma. Biblioteki mają w ofercie na 2013 rok tytuły zamieszczone poniżej w układzie alfabetycznym. Z uwagi na niewielkie fundusze prenumerata czasopism jest bardzo ograniczona.

W kolekcji zbiorów znajdują się różnorodne materiały nagrane na nośnikach typu: kasety magnetofonowe, płyty analogowe, płyty: CD, DVD.

 

Zbiór różnego typu wydawnictw informacyjnych, do których uruchomienia niezbędny jest sprzęt komputerowy. Są to głównie dokumenty w postaci elektronicznej: mapy, atlasy, encyklopedie, słowniki, materiały źródłowe dołączane do wydawnictw zwartych, a także gry i edukacyjne programy komputerowe dla dzieci i młodzieży. Programy komputerowe udostępniane są na miejscu w bibliotekach prowadzących Czytelnie Internetowe na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów Bibliotecznych  i Cenniku usług Punktu Informacji Komputerowej.

 

Plansze i zestawy fotograficzne
W zbiorze znajdują się portrety pisarzy polskich, w tym reprezentujących łódzkie środowisko literackie oraz wizerunki królów polskich pędzla Marcella Bacciarelliego, a także fotografie tematyczne o charakterze edukacyjnym i dokumentacyjnym Centralnej Agencji Fotograficznej.